Maden Arama

Entek yüksek teknolojik sistemlerle potansiyel maden sahalarında ileri düzeyde araştırmalar yapar. Bu sayede büyük alanlarda, ekonomik ve teknolojik yöntemlerle maden arama projeleri gerçekleştirmiş olur.

Sürdürülebilir madencilik anlayışıyla, ruhsatlı sahalarda, maden arama faaliyeti kapsamında, sondaj planlama ve yapma, jeofizik ve jeolojik etütler, sahalarda üretim verimi ve güvenliğini etkiyecek her türlü yapısal ve jeoteknik çalışmalar, yeraltı modellemesi faaliyetleri arasındadır.