Santral Bakım

 • Kaliteli, Güvenli ve Sürekli Enerji Üretimi
 • Verimi En Üst Seviyeye Çıkartma
 • Üretim Maaliyetini Azaltma
 • Beklenmedik Arızaları En Aza İndirme
 • Emre Amadelik Oranını Arttırma
 • Gereksiz Malzeme Kullanımını Asgariye İndirme
 • Trip, Plansız Yük düşümü vb. İstenmeyen Olayları Minimize Etme
 • Emisyon Değerleri Konusunda Gerekli Önlemleri alarak 2. Operasyonel Maliyetleri Düşürme

Santral Rehabilitasyon

 • Tesisin Ömrünün Uzatılması
 • İşletme Problemlerinin Giderilmesi
 • Bakım İşlerinin Azaltılması
 • Teknolojik Yeniliklerin İşletmeye Kazandırılması
 • Üretilen Elektrik Enerjisi Miktarını Arttırma
 • Emre Amadeliği ve Güvenilirliği Arttırma
 • Verimi Arttırma
 • Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisini İyileştirmek veya Olmayan Tesisi İnşa Etme
 • Elektro Statik Filtreleri İyileştirmek veya Olmayan Tesisi İnşa Etme
 • Nox Arıtma Sistemlerini İyileştirmek veya Olmayan Tesisi İnşa Etme
 • Endüstriyel Su veya Atık Su Arıtma Tesislerini İyileştirmek veya Olmayan Tesisi İnşa Etme
 • Kül Barajı Rehabilitasyonu, Kapasite Artırımı, İyileştirmek veya Olmayan Tesisi İnşa Etme