Maden

Maden Arama

 • Sondaj
 • Jeofizik Raporu
 • Yeraltı Modelleme
Bilgi Al

Maden Taahhüt

 • Maden İşletme
 • Patlatma
 • Dekapaj
 • Kırma Eleme
Bilgi Al

Enerji

Santral Kurulum & İşletme

 • Kavramsal Çalışmalar ve Fizibilite Çalışmaları
 • Projenin Planlanması
 • Teklif Alma ve Sözleşme
 • Projenin Uygulanması ve Sonuçlanması
 • Devreye Alma ve İşletme
Bilgi Al

Santral Bakım ve Rehabilitasyon

 • Kaliteli, Güvenli ve Sürekli Enerji Üretimi
 • Verimi En Üst Seviyeye Çıkartma
 • Üretim Maaliyetini Azaltma
 • Beklenmedik Arızaları En Aza İndirme
 • Emre Amadelik Oranını Arttırma
 • Gereksiz Malzeme Kullanımını Asgariye İndirme
 • Trip, Plansız Yük düşümü vb. İstenmeyen Olayları Minimize Etme
 • Emisyon Değerleri Konusunda Gerekli Önlemleri alarak 2. Operasyonel Maliyetleri Düşürme
Bilgi Al

Trafo Merkezi Kurulum ve Bakım

 • Güç Sistemi Analizlerinin Yapılması
 • YG/OG/AG Tek Hat Şemalarının Hazırlanması
 • Yerleşim ve Kesit Projelerinin Hazırlanması
 • Topraklama Plan ve Hesaplarının Hazırlanması
 • Aydınlatma Plan ve Hesaplarının Hazırlanması
 • Elektrik Proje ve Hesaplarının Hazırlanması
 • İnşaat Proje ve Hesaplarının Hazırlanması
 • Mekanik Proje ve Hesaplarının Hazırlanması
 • Koruma, Kontrol, Ölçüm vb. Sistemlerin Sekonder Dizaynı(Pano Görünüş, Elektriksel Şemalar, Malzeme Listeleri vb.)
 • Tesisteki Primer&Sekonder Cihazların Bakımı
 • Anahtar Teslim Saha Uygulama ve Onay Süreçlerinin Tamamlanması
Bilgi Al

AG/OG/YG Hat Kurulum ve Bakım

 • Güzergah Analizi
 • Direk tasarımı
 • İletken gergi ve sehim hesapları
 • Direk seçimi ve konumlandırılması
 • Hat karakteristiği ve bağlantı noktaları analizi
 • Hattın projelendirilmesi
 • Gerilim düşümü ve kısa devre hesabının yapılması
 • Maaliyet Analizi
 • Kurulum
 • Bakım
Bilgi Al

Kojenerasyon Tesisleri ve WHRS

 • Projelendirme
 • Kurulum
 • Test Devreye Alma
 • Bakım Onarım
 • Modernizasyon
Bilgi Al

İnşaat

Mühendislik Hizmetleri

Enerji ve maden sektöründeki tecrübelerimiz çerçevesinde projelere mühendislik desteği verilir.

Bilgi Al

Taahhüt

Projelerinizde uzman ekibimiz ve geniş makine parkımızla, yüksek kalite ve İSG standartları ile saha uygulamaları.

Bilgi Al

Proje Yönetimi

Anahtar teslim projelendirme ve sahada uygulamaya ek olarak proje yönetimi konusunda da destek verir.

Bilgi Al

Danışmanlık

Sektör tecrübeleri çerçevesinde sağlıklı bir işletme modeli oluşturulabilmesi ve performans hedeflerinin yakalanması için teknik ve ticari danışmanlık sunulur.

Bilgi Al

Dijital Servisler

Enerji Verimliliği

 • Etüd Öncesi Ön değerlendirme
 • Enerji Etüdü
 • Detaylı Analiz ve raporlama
 • ISO 50001 Danışmanlığı
 • Verimliliği Arttırıcı Proje(VAP) Danışmanlığı
 • VAP Uygulama
 • Sürekli İzleme & Enerji - Varlık Yönetimi
Bilgi Al

Uzaktan İzleme Sistemleri

 • Enerji Yönetimi
 • Varlık Yönetimi
Bilgi Al

Scada

 • SCADA Altyapı Adaptasyonu
 • Kontrol Merkezi Kurulumu
 • SCADA Projelendirme, Kurulum - Devreye Alma, Modernizasyon, Bakım
Bilgi Al

Otomasyon

 • RTU & PLC Projelendirme, Montaj, Test - Devreye Alma, Bakım, Modernizasyon
Bilgi Al

Finansman Desteği

Proje Finansmanı

Projeye uygun finans modelinin oluşturulması ve ilgili kuruluşlardan rekabetçi finansmanın sağlanması için yatırımcıya destek olunur.

Bilgi Al

Vadeli Ödeme Kolaylığı

Firmamız seçilen projelere yatırım maliyetini finanse ederek, müşteriye vadeli ödeme opsiyonu tanıyabilir. Anahtar teslim proje ve sözleşme süresince işletme karşılığında, müşterimiz vadeli olarak ödemeyi yapar.  

Bilgi Al

DOĞRU PLANLAMAYLA HAYATA GEÇİRİLEN PROJELER

Deneyimli ve güçlü ekip ile sizlere hizmet sağlamamız için bizimle iletişime geçin.