Enerji

Santral Kurulum & İşletme

 • Kavramsal Çalışmalar ve Fizibilite Çalışmaları
 • Projenin Planlanması
 • Teklif Alma ve Sözleşme
 • Projenin Uygulanması ve Sonuçlanması
 • Devreye Alma ve İşletme
Bilgi Al

Santral Bakım Rehabilitasyon

 • Kaliteli, Güvenli ve Sürekli Enerji Üretimi
 • Verimi En Üst Seviyeye Çıkartma
 • Üretim Maaliyetini Azaltma
 • Beklenmedik Arızaları En Aza İndirme
 • Emre Amadelik Oranını Arttırma
 • Gereksiz Malzeme Kullanımını Asgariye İndirme
 • Trip, Plansız Yük düşümü vb. İstenmeyen Olayları Minimize Etme
 • Emisyon Değerleri Konusunda Gerekli Önlemleri alarak 2. Operasyonel Maliyetleri Düşürme
Bilgi Al

Trafo Merkezi Kurulum ve Bakım

 • Güç Sistemi Analizlerinin Yapılması
 • YG/OG/AG Tek Hat Şemalarının Hazırlanması
 • Yerleşim ve Kesit Projelerinin Hazırlanması
 • Topraklama Plan ve Hesaplarının Hazırlanması
 • Aydınlatma Plan ve Hesaplarının Hazırlanması
 • Elektrik Proje ve Hesaplarının Hazırlanması
 • İnşaat Proje ve Hesaplarının Hazırlanması
 • Mekanik Proje ve Hesaplarının Hazırlanması
 • Koruma, Kontrol, Ölçüm vb. Sistemlerin Sekonder Dizaynı(Pano Görünüş, Elektriksel Şemalar, Malzeme Listeleri vb.)
 • Tesisteki Primer&Sekonder Cihazların Bakımı
 • Anahtar Teslim Saha Uygulama ve Onay Süreçlerinin Tamamlanması
Bilgi Al

AG/OG/YG Hat Kurulum ve Bakım

 • Güzergah Analizi
 • Direk tasarımı
 • İletken gergi ve sehim hesapları
 • Direk seçimi ve konumlandırılması
 • Hat karakteristiği ve bağlantı noktaları analizi
 • Hattın projelendirilmesi
 • Gerilim düşümü ve kısa devre hesabının yapılması
 • Maaliyet Analizi
 • Kurulum
 • Bakım
Bilgi Al

Kojenerasyon Tesisleri ve WHRS

 • Projelendirme
 • Kurulum
 • Test Devreye Alma
 • Bakım Onarım
 • Modernizasyon
Bilgi Al

DOĞRU PLANLAMAYLA HAYATA GEÇİRİLEN PROJELER

Deneyimli ve güçlü ekip ile sizlere hizmet sağlamamız için bizimle iletişime geçin.